Na dnevniku HRT-a objavljena reportaža o nesmrzavajućoj vanjskoj slavini