Nesmrzavajuća vanjska slavina

Nesmrzavajuća vanjska slavina

Svake zime se brojni vlasnici kuća i vikendica kao i zaposlenici na održavanju javnih površina susreću sa problemima vezanim za smrzavanje vanjskih slavina i štetama nastalim uz iste. Najčešći način kojim su se izbjegavali spomenuti problemi je ispuštanje vode i zatvaranje slavine što u konačnici znači nemogućnost korištenja vode u zimskom periodu.

Tvrtka IWT patentirala je novo rješenje kao odgovor na probleme smrzavanja i pucanja vanjskih slavina. Nesmrzavajuća vanjska slavina osim jedinstvenosti po pitanju funkcionalnosti u svim vremenskim uvjetima plijeni pažnju i dizajnom te se izuzetno dobro uklapa u svaki okoliš.

Slavina je dostupna u dva modela:

nesmrzavajuća slavina
nesmrzavajuća slavina

Model sa potisnom ručicom

Model sa potisnom ručicom

Model sa potisnom ručicom je vanjska slavina sa mehaničkim sustavom zaštite protiv smrzavanja koja funkcionira na principu samodrenaže. Pritiskom na ručicu otvara se ventil i voda istječe sve dok se ručica drži rukom u donjem položaju. Otpuštanjem ručica se sama vraća u početni položaj te voda prestaje teći i slavina se automatski isprazni u dranažu ispuštajući oko 1,5 dl vode zaostale u cijevi.  Ovaj tip slavine naručuju uglavnom upravitelji javnih površina budući da su pogodne za groblja, parkove i slično.

Model sa okretnim kolom

Model sa okretnim kolom

Model sa okretnim kolom je vanjska slavina sa mehaničkim sustavom zaštite protiv smrzavanja na principu samodrenaže. Okretanjem kola voda počinje teći protokom u ovisnosti o stupnju zakretanja kola. Voda kontinuirano teče dok se kolo ne zaokrene u početni položaj te se u tom trenutku zaostala voda (1,5dl) automatski ispusti u drenažu i slavina ostaje prazna. Ovaj tip slavine ima izljevnu cijev koja se može zaokretati i po potrebi skinuti te se umjesto nje može montirati gumeno crijevo za pranje ili zalijevanje. Ova slavina je pogodna za privatna dvorišta, farme ili tvrtke koje imaju potrebu za pranje vozila ili opreme.

Radni uvjeti za oba modela nesmrzavajućih slavina su temperature do -30°C te tlakovi od 0,5 do 5,0 bara.  Za tlakove veće od 5,0 bara potrebno je ugraditi regulator tlaka.

Slavine su izrađene od nehrđajući čelik – inox AISI 304. Za primorske krajeve dostupna je verzija slavine sa inox-om AISI 316.

Za ugradnju slavine nisu potrebna posebna znanja ni alati već ju ugrađuje bilo koji kvalificirani vodoinstalater prema uputama koje dostavljamo u pakiranju sa proizvodom. Ugrađuje se direktno na vodovodnu cijev sa standardnim 1/2” priključkom. Ukupna visina slavine je 1600 mm dok je visina iznad tla oko 800mm.  Visina slavine iznad razine tla ovisi o dubini vodovodne cijevi na koju se vrši instalacija. Minimalna zahtjevana dubina je 60 cm. Promjer vanjske cijevi slavine je 40 mm.

Imate pitanje?

Slobodno nas kontaktirajte. Rado ćemo vam odgovoriti.

+385 98 975 5978

+385 99 595 6137


Model sa potisnom ručicom
Model sa okretnim kolom
Cjelogodišnji urbani zdenac

Pogledajte naše proizvode